Events Green Deal Anders Verpakt

Een Green Deal met focus op preventie en hergebruik van verpakkingen.


Geplande events 


Dinsdag 23 mei 2023 - 13u30 
Workshop: Herbruikbare verpakkingen bij take-away of delivery

Er zijn verschillende uitdagingen binnen het thema van herbruikbare verpakkingen in de take-away en delivery van voeding die door individuele bedrijven of organisaties moeilijk opgelost kunnen worden. Met deze workshop willen we verschillende partijen rond de tafel brengen die mee willen werken aan een meer geĆ¼niformeerde oplossing, want samenwerking blijkt noodzakelijk.

Deelname

De deelnemers waarvan we uit de projectfiches kunnen afleiden dat ze actief zijn binnen dit topic krijgen eerstdaags een uitnodiging.  Kan je een meerwaarde bieden binnen deze workshop, kreeg je geen uitnodiging en ben je er graag bij? Neem dan contact met ons op

Dinsdag 6 juni 2023 - 10u
Rondetafelgesprek rond herbruikbare verpakkingen en standaardisatie in de retail 

Hoe kan de Belgische retail starten met het inzetten van herbruikbare verpakkingen? We brengen retailers en producenten graag samen om inspiratie op te doen en van gedachten te wisselen over dit thema.  

Deelname

Retailers en producenten krijgen eerstdaags een uitnodiging.  Verpakkingsspelers worden in een volgende fase betrokken.

FAVV-infomomenten: Dinsdag 13 juni om 10u, dinsdag 5 september en woensdag 6 september
Correct gebruik van herbruikbaar verpakkingsmateriaal

Als ondertekenaar van onze GDAV heeft het FAVV zich geƫngageerd om het gebruik van herbruikbaar verpakkingsmateriaal in de B2C-sector te promoten. Hiervoor organiseert de voorlichtingscel een online infomoment over het juiste gebruik van herbruikbaar verpakkingsmateriaal.

Info en inschrijven via deze link

Maandag 16 oktober 2023 
Netwerkevent Green Deal Anders Verpakt

Uitwisseling van kennis en ervaringen blijft essentieel in onze Green Deal Anders Verpakt. Zet daarom alvast het volgende netwerkevent in uw agenda!

Programma, locatie en registratie volgen later


Afgelopen events