Doe mee!

Wat wordt er van u verwacht als u instapt in deze Green Deal?


Deelnemende partijen 

Deelnemende partijen voeren een concreet project uit rond preventie en hergebruik van verpakkingen. We zijn hiervoor op zoek naar gemotiveerde organisaties, bedrijven en lokale besturen die een invloed hebben op het vermarkten en gebruiken van verpakkingen.  
 

Van de deelnemende partijen wordt verwacht dat ze:

  • instappen met de intentie een concreet project uit te voeren in het kader van preventie of hergebruik van verpakkingen.
    De Green Deal mag niet louter worden ingezet als commerciële strategie. Het voorgelegde project moet voldoende ambitieus zijn. Belangrijk hierbij is het out-of-the-box denken en het uitvoeren van initiatieven waar tot nu toe nog niet of nauwelijks (in Vlaanderen) rond is gewerkt.  

  • bereid zijn om opgedane inzichten rond de acties te delen met anderen (waaronder de Green Deal minstens één keer per jaar opnemen in hun communicatie); 

bereid zijn succesvolle projecten op te schalen.

Download hier de template projectfiche voor deelnemende partijen.

Ondersteunende partijen 

Ondersteunende dragen bij tot concrete acties vanuit hun specifieke expertise en werkveld. Ze bieden ondersteuning aan deelnemende partijen bij hun acties in het kader van de Green Deal en/of bij activiteiten georganiseerd in het kader van de Green Deal. Een ondersteunende deelnemer engageert zich om: 

  • ofwel één project van een deelnemend bedrijf te ondersteunen 
  • ofwel een ondersteunende activiteit te organiseren
Download hier de template projectfiche voor ondersteunende partijen.

 

Contactgegevens Green Deal Anders Verpakt

Zit je met een vraag? Een zot idee? Neem contact op!

Address
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route and accessibility
Email
greendealandersverpakt@ovam.be