Bent u een ondertekenaar van de Green Deal Anders Verpakt? 

Dan kan u via deze pagina inloggen op de besloten pagina's van de Green Deal Anders Verpakt.
U heeft hiervoor via mail een gebruikersnaam en éénmalig wachtwoord ontvangen. Na een eerste keer inloggen wordt automatisch om een nieuw wachtwoord gevraagd. 

Wat vindt u zoal op de besloten pagina's?

  • Nieuwtjes en oproepen van andere deelnemers;
  • Presentaties, samenvattingen, enz. van voorbije events;
  • Een overzicht van alle deelnemers met de contactinformatie en een korte samenvatting van het project;
  • Allerlei relevante achtergrondinformatie.

 

Disclaimer: Door in te loggen op de besloten pagina's van de Green Deal Anders Verpakt aanvaardt de gebruiker ervan de hiernavolgende voorwaarden: 
De inhoud van de besloten pagina's en de toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door personen die vanuit de Green Deal Anders Verpakt een login verkregen. 
- De gebruiker van de besloten pagina's is niet gemachtigd om gelijk welke informatie die werd bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de Stuurgroep van de Green Deal Anders Verpakt.
- De Green Deal Anders Verpakt kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks.
- De links naar andere websites houden geen enkel akkoord in met de inhoud van deze websites en de Green Deal Anders Verpakt is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die websites wordt gemaakt.